Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjänä yritys Biocodex Oy, jonka rekisteröity toimisto sijaitsee Suomessa osoitteessa Metsäneidonkuja 8, postilaatikko 52, 02101 Espoo, (jäljempänä ”Julkaisija”) sitoutuu noudattamaan henkilötietojen suojaamiseen sovellettavia säännöksiä, etenkin 27. päivänä huhtikuuta 2016 annettua asetusta (EU) 2016/679 Yleinen tietosuoja-asetus (jäljempänä ”Yleinen tietosuoja-asetus”), siinä käsittelyssä, jota se toteuttaa verkkosivustolla autismijauni.fi (jäljempänä ”Verkkosivusto”).

Tietosuojapolitiikka

Kävijäseuranta

Käyttäjä voi vapaasti selata Verkkosivustoa ilman, että hänen täytyy nimenomaisesti antaa henkilötietojaan. Häntä voidaan silti pyytää antamaan häneen liittyviä tietoja esimerkiksi ottamalla yhteyttä Julkaisijaan. Lisäksi Verkkosivusto käyttää ”evästeitä”, jotka voivat lähettää käyttäjää koskevia tietoja kolmannen osapuolen yrityksille.

Jokainen Verkkosivustolla toteutettu palvelu rajoittaa henkilötietojen keräämistä siihen, mikä on välttämätöntä ja mihin sisältyvät tarkemmat tiedot etenkin seuraavista:

Julkaisija käyttää kaikkia varokeinoja pitääkseen Verkkosivuston käyttäjän henkilötiedot turvassa ja pyrkii etenkin estämään niiden turmeltumisen tai vahingoittumisen tai kolmannen osapuolen luvattoman pääsyn niihin.

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti Verkkosivun Käyttäjä voi häneen liittyvissä tiedoissa ja todistamalla henkilöllisyytensä käyttää oikeuttaan päästä tietoihin, oikaista niitä, poistaa niitä, siirtää niitä, rajoittaa niitä tai vastustaa niiden käsittelyä Biocodexin tietosuojavaltuutetun (DPO) avustuksella (englanniksi, mikäli ranska ei ole mahdollinen vaihtoehto) postin kautta:

DPO BIOCODEX, 7 avenue Gallieni, 94250 GENTILLY, France

Käyttäjällä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Verkkosivun hallinta

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on hallita Verkkosivustoa. Se mahdollistaa Julkaisijalle:

Yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohtaan (1)(f) viitaten, käsittely on välttämätöntä Julkaisijan oikeutetun edun tavoitteita varten (luonteeltaan tiedottavan, mainostavan ja/tai tieteellisen tiedon julkaiseminen ja siitä viestiminen internetissä).

Käsiteltyjen tietojen luokittelut ovat:

Tiedot voivat tulla:

Selailun aikana kerätyt tiedot, jotka eivät ole välttämättömiä Verkkosivuston toiminnan kannalta (kuten tietynlaiset evästeet), ovat valinnaisia. Ellei toisin ilmoiteta, muiden tietojen kerääminen on pakollista.

Tietojen säilyttäminen

Koska julkaisut ovat internetissä, niihin voi olla pääsy Euroopan unionin ulkopuolelta.